Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego www.profitssm.pl

 1. Niniejszy dokument określa zasady zakupów  w sklepie internetowym www.profitssm.pl, zwanym dalej Sklepem.
 2. Właścicielem Sklepu jest Profit Solidny Sprzęt Medyczny Jakub Chmiel…(zwany dalej Sprzedającym)
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Sklep PROFIT ma charakter sklepu specjalistycznego i jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej z 1988 roku,  dalej nazywanych kupującym.
 5. Sklep Profit nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art 21 KC

       Przyjęcie i realizacja zamówienia             

 1. Zamówienia dokonuje się poprzez rejestrację w sklepie i poprawne wypełnienie „formularza zamówienia” dostępnego na stronach Sklepu.
 2. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Kupującego w „formularzu zamówienia” w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w szczególności, gdy Kupujący nie podał danych kontaktowych, lub podane dane są nieprawdziwe.
 4. Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.
 6. Transakcje są potwierdzane fakturą VAT lub paragonem.
 7. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 8. Po wcześniejszym poinformowaniu Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
 9. Kupujący może odstąpić od zamówienia drogą telefoniczną lub mailową do chwili wpływu należności na konto Sprzedającego.
 10. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący
 12. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku stwierdzenia wad w zakupionym Towarze. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia, datę zakupu, dokładny opis wady oraz żądanie Klienta. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i odpowiedzieć na nią w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, uprawnienia związane z rękojmią za wady sprzedawanych produktów są wyłączone, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej.
 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 14. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.
 16. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 17. Sklep odpowiada za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 18. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez właściwy organ rozstrzygania sporów konsumenckich.
 19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami osób trzecich, siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Sklepu.
 20. Wszystkie treści zawarte na stronie Sklepu, w tym loga, grafiki, teksty, są własnością Sklepu i są chronione prawem autorskim. Nie wolno ich kopiować ani rozpowszechniać bez pisemnej zgody właściciela.
 21. Właściciel Sklepu: Firma: Profit Solidny Sprzęt Medyczny Jakub Chmiel Adres siedziby: ul. Bohaterów Monte Cassino 53 lok. 100  NIP: 712-269-93-58 REGON: 060276110 Adres e-mail: kontakt@profitssm.pl Numer telefonu: 607-187-461 Strona internetowa: www.profitssm.pl

  Wszelkie pytania, uwagi oraz reklamacje można kierować na powyższy adres e-mail lub telefonicznie pod wskazany numer telefonu w godzinach pracy Sklepu.

Gwarancje i reklamacje

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji Kupujący kontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedającym. Zgłaszając reklamację należy podać numer zamówienia, dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru jest przesłanie go na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.
 3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Reklamacje w przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego  i dostawcę przesyłki.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.
 6. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 7. W celu dokonania zwrotu towaru konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 8. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru do Sprzedającego.     
 9. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.        

 

ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne można reklamować tylko i wyłącznie w 2 przypadkach: Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:
  1. wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy.
  2. został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci).

 

Polityka cookie

Czym są pliki 'cookie'?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików 'cookies'?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików 'cookies' używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

• A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

Rodzaj

Opis

Niezbędne

Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać

Funkcjonalne

Są ważne dla działania serwisu:

 • Służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • Służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • Służą bardzo ważnym funkcjonalnością serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe

Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

• B. Ze względu na czas, przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Rodzaj

Opis

Cookies tymczasowe (session cookies)

Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu

Cookies stałe (persistent cookie)

Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

• C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

Rodzaj

Opis

Cookie własne (first party cookie)

Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny, jaka została odwiedzona

Cookie zewnętrzne (third-party cookie)

Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

•Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

• D. Ze względu na cel, jakiemu służą:

Rodzaj

Opis

Konfiguracji serwisu

Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu

Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu

Uwierzytelnianie

Umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje

Stan sesji

Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron

Procesy

Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji

Reklamy

Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)

Lokalizacja

Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

Analizy i badania, audyt oglądalności

Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

• E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Rodzaj

Opis

Nieszkodliwe

Obejmuje cookies:

 • Niezbędne do poprawnego działania witryny
 • Potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

Badające

Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

 

Czy pliki 'cookies' zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików 'cookies'

 

Polityka Prywatności

 

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Profit Jakub Chmiel , siedziba Lublin 20-262, ul. Lasockiego 18/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7122699358, Regon: 060276110, zwany dalej sprzedawcą

 

 1. W zależności od udzielonych zgód Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być m.in. w celu sprzedaży produktów, usług, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości marketingowych oraz przeprowadzania analiz przez sprzedawcę

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres płatnika, adres dostawy, numer PESEL, numer NIP, adres IP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez sprzedawcę dostawcom, firmom kurierskim i transportowym tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane mogą być również przekazywane do NFZ, PCPR, MOPS i innych instytucji/firmy realizujących dofinansowanie do danego zamówienia (tylko w przypadku jeśli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom współpracującym przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniającym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniającym więzi społeczne, firmom zapewniającym usługi płatnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług przez sprzedawcę, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych sprzedawcy, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

 

 1. Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia u sprzedawcy lub wysłaniem zapytania lub korzystaniem z naszych serwisów internetowych

 

 1. Państwa dane mogą być przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1. Podanie sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: kontakt@profitssm.pl lub adres pocztowy Profit  (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”), ul. Bohaterów Monte Cassino 53/100, 20-705 Lublin

 

 1. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

– ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w profilowanie).

 

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji złożonego zamówienia. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych kontakt@profitssm.pl

 

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu prowadzenia konta w sklepie Profit Jakub Chmiel. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych kontakt@profitssm.pl

 

 1. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w USTAWIE o rachunkowości z dnia 29 września 1994. wraz z późniejszymi zmianami. (Art.74) oraz innych przepisów obligujących do przechowywania danych.

 

 1. Zasady Polityki Prywatności dostępne w zakładce "Regulamin" (http://profitssm.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/2)

 

20. Zakres przetwarzanych danych (musi być adekwatny do celu przetwarzania).

→ np. “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”


21. Cel i czas przetwarzania danych.
Cel „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).”
Czas “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.


22. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
→ np.  “Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”

23. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.
→ "Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych"
24. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.
Np. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.


25. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w formie zaznaczenia checkbox’ów
(checkboxy nie mogą być domyślnie zaznaczone).
→ klient musi mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w formie zaznaczenia opcji o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

(przykładowy checkbox)

 

 


26. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.


27. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
→ np. “Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej profitssm.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 Listopada 2009 r.

 

 

Menu Szukaj więcej więcej
Polityka cookies

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce znajdziesz w regulaminie sklepu.

Płatność CashBill - wygoda i bezpieczeństwo
wiarygodna firma

Profit SSM posiada certyfikat

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Koszty dostawy

Od 400 zł przesyłka gratis!

Płatność:

 • Przelewem: Kurier DPD - 19 zł
 • Pobranie: Kurier DPD - 22 zł
 • Przelew: Inpost - 19 zł
Kontakt

Profit SSM

Bohaterów Monte Cassino 53/100

20-705 Lublin

woj. lubelskie

tel.:607187461

e-mail:kontakt@profitssm.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl